opinia 06 muzyka na ślub

Referencje

Lublin, dnia 20 kwietnia 2011

Recital muzyki klasycznej odbył się na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na ul. narutowicza 12 dnia 19 kwietnia 2011 roku.

Droga Elżbieto,

Pragniemy złożyć najserdeczniejsze podziękowania za wkład włożony w rozwój kulturalny studentów Lubelszczyzny. Znakomicie dobrany repertuar i aranżacje utworów sakralnych oraz świeckich dały środowisku dtudenckiemu możliwość obcowania z muzyką klasyczną w nowy, świeży sposób.

Z poważaniem,

Organizatorzy recitalu - Studentki kierunku Animator i menager kultury Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie

/podpis/

 

Zapytania ofertowe proszę kierować na adres e-mail kontakt@wokalistka.com.pl lub telefonicznie 516-686-426
Copyright © 2010 - 2017 Elżbieta Wolińska